Μάρκου 8, 22-26: ΩΣ ΔΕΝΔΡΑ – Ένα αγιογραφικό χωρίο που αποδεικνύει τη θεοπνευστία και το αλάθητο της Βίβλου – Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός & Θεολόγος

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

Ορθοδοξία

Μάρκου 8, 22-26: ΩΣ ΔΕΝΔΡΑ

Ένα αγιογραφικό χωρίο που αποδεικνύει τη θεοπνευστία και το αλάθητο της Βίβλου

από το αντιεξελικτικό βιβλίο του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού και Θεολόγου

ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ

Περί Εξελίξεως 1

Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός

Σταμάτα 2014

ΩΣ ΔΕΝΔΡΑ

Στό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο (8, 22-26) ἔχουμε τή σταδιακή θεραπεία ἑνός τυφλοῦ. Σέ πρώτη φάσι ἔβλεπε τούς ἀνθρώπους ὡς δένδρα νά περιπατοῦν. Στή συνέχεια, βέβαια, ὁ Κύριος τοῦ ἀποκατέστησε πλήρη τήν ὅρασί του.
Γιατί ἀναφέρουμε τήν περικοπή αὐτή; Διότι περιέχει ἕνα διαμάντι πού ἀποδεικνύει τή θεοπνευστία τῆς Βίβλου: Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ἔχει ἀποδείξει ὅτι σέ περιπτώσεις ἐπιτυχῶν ἐγχειρήσεων σέ τυφλούς, αὐτοί ἔπρεπε νά ἐκπαιδευθοῦν γιά νά δοῦν κανονικά: ἀποκτοῦν σταδιακά τήν πλήρη ὅρασι. Τώρα, πῶς ἤξερε ὁ Μᾶρκος αὐτό τό γεγονός καί τό περιέγραψε; Ἀποκλείεται νά τό ἔμαθε ἀπό τήν ἐπιστήμη. Ἡ μόνη πηγή πού ἀπομένει εἶναι ἡ θεόθεν ἔμπνευσι: μιά ἐπιπλέον σταφιδούλα στό cake τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Γραφικοῦ λόγου Του.

Ἄς κατοχυρώσουμε, ὅμως, τή θέσι μας αὐτή ὡς πρός τή σύγχρονη ἐπιστήμη:

Γράφουν οἱ Eric Kandel (Nobel Ἰατρικῆς), James Schwartz, Thomas Jessell: «Ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα τῆς ἐξαρτήσεως τοῦ ἐγκεφάλου ἀπ᾽ τήν περιβαλλοντική ἐμπειρία ἀνακαλύφθηκε μέ τίς μελέτες ἀτόμων πού ἔπασχαν ἀπό συγγενῆ καταρράκτη. Ὁ καταρράκτης ἀποτελεῖ θόλωσι τοῦ κρυσταλλοειδοῦς φακοῦ, ἡ ὁποία διαταράσσει τήν ὀπτική τοῦ ὀφθαλμοῦ, ὄχι, ὅμως, τό νευρικό σύστημα. Σήμερα, ὁ συγγενής καταρράκτης ἀντιμετωπίζεται συνήθως στή νηπιακή ἡλικία. Παλαιότερα, ὅμως, ἡ ἐγχείρησι τοῦ συγγενοῦς καταρράκτη γινόταν, συνήθως, πολύ ἀργότερα. Σέ μία μελέτη τοῦ 1932 ἐπί ἀρκετῶν ἀσθενῶν μέ συγγενῆ διοφθάλμιο καταρράκτη, οἱ ὁποῖοι εἶχαν χειρουργηθῆ στήν ἡλικία τῶν 10 καί 20 ἐτῶν, διαπιστώθηκε ὅτι ἡ καθυστέρησι αὐτή εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα μία μόνιμη διαταραχή τῆς ἱκανότητος ἀντιλήψεως τῆς μορφῆς, ἐνῶ ἡ ἔγχρωμη ὅρασι ἦταν φυσιολογική. Ἀκόμη καί μετά τήν πάροδο μεγάλου χρονικοῦ διαστήματος ἀπ᾽ τήν ἐπέμβασι, οἱ ἀσθενεῖς αὐτοί εἶχαν δυσκολίες στήν ἀναγνώρισι σχημάτων καί σχεδίων.

Ἡ ἄποψι ὅτι ἡ ὀπτική ἐμπειρία εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν ἀνάπτυξι τῆς φυσιολογικῆς ὁράσεως ἐνισχύθηκε καί ἀπό μελέτες ἐπί νεογεννήτων πιθήκων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν στό σκοτάδι τούς πρώτους 3 ἕως 6 μῆνες τῆς ζωῆς τους. Ὅταν οἱ πίθηκοι αὐτοί ἐπέστρεψαν ἀργότερα σ᾽ ἕνα φυσιολογικό ὀπτικό περιβάλλον, δέν ἦταν ἱκανοί νά διακρίνουν ἀκόμη καί ἁπλᾶ σχήματα. Χρειάσθηκαν ἑβδομάδες ἤ ἀκόμη καί μῆνες ἐκπαιδεύσεως, γιά νά μάθουν νά διακρίνουν ἕνα κύκλο ἀπό ἕνα τετράγωνο, ἐνῶ οἱ φυσιολογικοί πίθηκοι μαθαίνουν τέτοιους διαχωρισμούς σέ λίγες μέρες»(KS, 496).

• Σημειώνουν καί ὁ Conrad Μueller καί ἡ Μae Rudolf: «Πρίν οἱ ψυχολόγοι τελειοποιήσουν μεθόδους γιά τή σπουδή τῆς ἀναπτύξεως τῆς ὁράσεως στό παιδί, εἶχαν μελετηθῆ πολύ οἱ σχετικά σπάνιες περιπτώσεις ἐνηλίκων, πού γεννήθηκαν τυφλοί καί ἀπέκτησαν τό φῶς τους μέ χειρουργική ἐπέμβασι…

Ὁ Richard L. Gregory, διευθυντής τῶν μελετῶν πάνω στήν αἴσθησι τοῦ Τμήματος Ψυχολογίας τοῦ παν/μίου τοῦ Cambridge, ἔχει περιγράψει λεπτομερειακά μία πρόσφατη περίπτωσι ἑνός ἄνδρα πού εἶδε γιά Continue reading “Μάρκου 8, 22-26: ΩΣ ΔΕΝΔΡΑ – Ένα αγιογραφικό χωρίο που αποδεικνύει τη θεοπνευστία και το αλάθητο της Βίβλου – Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός & Θεολόγος”

Γιατί οι περισσότεροι επιστήμονες αποδέχονται την άποψη μιας γης μεγάλης ηλικίας; – Dr. Don DeYoung, PhD, MS, BS, Φυσικός – Indiana Academy of Science

http://greekorthodoxweb16.blogspot.com

ΘΕΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ – GREEK ORTHODOX WEB 16

Γιατί οι περισσότεροι επιστήμονες αποδέχονται την άποψη μιας γης μεγάλης ηλικίας;

Dr. Don DeYoung, PhD, MS, BS, Φυσικός

Indiana Academy of Science

PhD, Physics, Iowa State University
MS, Physics, Michigan Tech University
BS, Physics, Michigan Tech University

Υπάρχει πληθώρα Βιβλικών μαρτυριών για τη μικρή ηλικία της Γης. Η άποψη, όμως, της μεγάλης ηλικίας της γης ήταν μονοπωλιακή στα δημόσια σχολεία, στα μεγάλα ακαδημαϊκά κέντρα και στα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης για γενεές. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι περισσότεροι επιστήμονες αποδέχονται την άποψη μιας γης μεγάλης ηλικίας. Είναι το μόνο που διδάχτηκαν μεγαλώνοντας στο σχολείο. Είναι το μόνο που έμαθαν στα πανεπιστήμια από όπου απέκτησαν το πτυχίο τους. Είναι αυτό που ισχυρίζονται οι περισσότεροι συνάδελφοί τους. Κάποιοι όμως διαφωνούν μέσα στην επιστημονική κοινότητα και ο αριθμός τους αυξάνεται. Γιατί; Διότι περισσότεροι και περισσότεροι επιστήμονες αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο σώμα μαρτυρίας που θέτει υπό αμφισβήτηση το υπόδειγμα μιας γης μεγάλης ηλικίας.

Από το βιβλίο: Donald DeYoung, Thousands Not Billions: Challenging an Icon of Evolution, Questioning the Age of the Earth, MASTER BOOKS / 2005 / PAPERBACK

Σοφία Σειράχ 39, 16 και Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος – Χωρία που δείχνουν ότι οι 6 ημέρες της Δημιουργίας είναι έξι 24ωρα, άρα η ηλικίας της Γης ως τον Αδάμ είναι έξι 24ωρων ημερών

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Σοφία Σειράχ 39, 16 και Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος – Χωρία που δείχνουν ότι οι 6 ημέρες της Δημιουργίας είναι έξι 24ωρα, άρα η ηλικίας της Γης ως τον Αδάμ είναι έξι 24ωρων ημερών

Αν η κάθε ημέρα ήταν μεγάλα χρονικά διαστήματα (δις)εκατομμύριων ετών τα λόγια του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου δεν θα έβγαζαν νόημα.

Επίσης το Σοφία Σειράχ 18, 1 μας το λέει καθάρα:

«Ὁ Ζῶν εἰς τόν αἰῶνα ἔκτισε τά πάντα κοινῇ (: ταυτοχρόνως)»(Σοφία Σειράχ 18, 1).

Και όχι σταδιακά σε εκατομμύρια χρόνια.

Ας δούμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και ας το συγκρίνουμε με αυτά που λένε κάποιοι Θεολόγοι ότι η κάθε ημέρα της Δημιουργίας είναι εκατομμύρια χρόνια.

Ποιους θα ακούσουμε; Αυτούς τους Θεολόγους που λένε ότι η κάθε ημέρα της Δημιουργίας είναι εκατομμύρια χρόνια ή τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο και τους Θεολόγους που λένε ότι οι έξι ημέρες της Δημιουργίας είναι κανονικές 24ωρες ημέρες όπως οι σημερινές;

http://gkiouzelis.blogspot.com

Άβελ-Τάσος Γκιουζέλης

Σημειώνει καί ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:

«Γνωρίζουμε, διδασκόμενοι ἀπ᾽ τό Ἅγιο Πνεῦμα, διά τῆς γλώσσης τοῦ μακαρίου αὐτοῦ προφήτου (τοῦ Μωϋσέως), ποιά ὄντα δημιουργήθηκαν κατά τήν πρώτη ἡμέρα καί ποιά κατά τίς ἄλλες. Καί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι γνώρισμα τῆς συγκαταβάσεως τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ. Διότι δέν βρισκόταν σέ ἀδυναμία τό παντοδύναμο χέρι καί ἡ ἄπειρη σοφία Του, νά δημιουργήση τά πάντα σέ μία ἡμέρα. Ἀλλά γιατί λέω σέ μία ἡμέρα; Καί ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ μποροῦσε* [ὑπ.: Στήν πραγματικότητα, αὐτό ἔγινε τήν κάθε μέρα, κατά τό: «Ὁ Ζῶν εἰς τόν αἰῶνα ἔκτισε τά πάντα κοινῇ (: ταυτοχρόνως)»(ΣΣειρ 18, 1).]. Ἀλλά ἐπειδή δέν δημιούργησε τίποτε ἀπό τά ὄντα γιά τή δική Του χρεία —διότι δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τίποτε ὡς ἀνενδεής, ἀλλά τά πάντα τά ἔκανε ἀπό φιλανθρωπία καί ἀγαθότητα—, γι᾽ αὐτό δημιουργεῖ τμηματικῶς καί μᾶς παρέχει σαφῆ διδασκαλία τῶν γινομένων διά τῆς γλώσσης τοῦ μακαρίου αὐτοῦ προφήτου, οὕτως ὥστε, ἀφοῦ μάθουμε ἀκριβῶς, νά μήν ὑποπίπτουμε σέ σφάλματα γιά τά ὀφειλόμενα σέ ἀνθρωπίνους συλλογισμούς. Διότι, ἄν ὑπάρχουν μερικοί, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται, ὅτι ὅλα τά ὄντα ἔχουν γίνει ἀπό μόνα τους, παρότι, αὐτά ἔγιναν μέ τόν παραπάνω τρόπο, ἄν δέν χρησιμοποιοῦσε τόσο μεγάλη συγκατάβασι καί σαφῆ διδασκαλία, τί δέν θά τολμοῦσαν ὅσοι φροντίζουν νά λένε καί νά κάνουν τά πάντα ἐναντίον τῆς σωτηρίας των;»(PG 53, 35).

Από το βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου, ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ, Μωσῆς ἤ μωσαϊκό (Bruce Bickel & Stan Jantz), Περί Ἐξελίξεως 1, ΕΚΔ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (τηλ. 6978461846), Σταμάτα 2014

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (+373): “Είναι μεγαλύτερο το αιώνιο φως της βασιλείας Σου, από τις 6.000 ετών του παρόντος κόσμου”

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Καί κάτι ἄλλο πού ἀποδίδεται στή γραφίδα τοῦ Μεγάλου (+373):

«Εἶναι μεγαλύτερο τό αἰώνιο φῶς τῆς βασιλείας Σου, ἀπό τίς ἕξι χιλιάδες ἐτῶν τοῦ παρόντος κόσμου»(ΒΕΠ 34, 196· πρβλ.: ΡG 51, 75).

Από το βιβλίο:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου, ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ, Μωσῆς ἤ μωσαϊκό (Bruce Bickel & Stan Jantz), Περί Ἐξελίξεως 1, ΕΚΔ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (τηλ. 6978461846), Σταμάτα 2014

Σοφία Σειράχ 39, 16 – Αγιογραφικά χωρία που δείχνουν ότι οι έξι ημέρες της Δημιουργίας είναι έξι κανονικά 24ωρα

Αγιογραφικά χωρία που δείχνουν ότι οι έξι ημέρες της Δημιουργίας είναι έξι κανονικά 24ωρα και όχι (δις)εκατομμύρια έτη:

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ 39, 16

“Τά ἔργα Κυρίου πάντα ὅτι καλά σφόδρα, καί πᾶν πρόσταγμα ἐν καιρῷ αὐτοῦ ἔσται· οὐκ ἔστιν εἰπεῖν· τί τοῦτο; εἰς τί τοῦτο;”(Σοφία Σειράχ 39, 16).

Στο Σοφία Σειράχ 39, 16 βλέπουμε το “καλά σφόδρα” να συνδέεται με τη σκοπιμότητα. Είναι παράλογο ένα δημιούργημα να υπάρχει για εκατομμύρια χρόνια άσκοπα, όπως π.χ. η άμπελος.

Άλλη μία απόδειξη ότι οι έξι ημέρες της Δημιουργίας ήταν κανονικά 24ωρα.

Άρα η ηλικία του Σύμπαντος και της Γης ως τον Αδάμ είναι έξι κανονικά 24ωρα. Και από τον Αδάμ ως σήμερα το πολύ 10.000 έτη.

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Α´ Τιμοθέου 3, 4 – Αγιογραφικά χωρία που δείχνουν ότι οι έξι ημέρες της Δημιουργίας είναι έξι κανονικά 24ωρα και όχι (δις)εκατομμύρια έτη

Αγιογραφικά χωρία που δείχνουν ότι οι έξι ημέρες της Δημιουργίας είναι έξι κανονικά 24ωρα και όχι (δις)εκατομμύρια έτη:

Α´ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 4, 3
“βρωμάτων ἅ ὁ Θεός ἔκτισεν εἰς μετάληψιν”(Α´ Τιμοθ. 4, 3).

Το Α´ Τιμοθέου 4, 3 λέει ότι ο Θεός έκτισε φαγώσιμα ΓΙΑ ΝΑ τα τρώνε οι άνθρωποι. Αν οι έξι ημέρες της Δημιουργίας ήταν εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπήρχαν άνθρωποι για να τα φάνε.

Άλλη μία απόδειξη ότι οι έξι ημέρες της Δημιουργίας ήταν κανονικά 24ωρα.

Άρα η ηλικία του Σύμπαντος και της Γης ως τον Αδάμ είναι έξι κανονικά 24ωρα. Και από τον Αδάμ ως σήμερα το πολύ 10.000 έτη.

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα (Παλαιά Διαθήκη) είναι θεόπνευστη; – Απαντάει ο Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ, Θεολόγος και Φυσικός

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα (Παλαιά Διαθήκη) είναι θεόπνευστη;

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ, Θεολόγος και Φυσικός:

Σύμφωνα με την Πίστη της Εκκλησίας η Μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι θεόπνευστη. Θεωρείται από την Εκκλησία πρωτότυπο και όχι μετάφραση. Έτσι την δέχονται όλοι οι Πατέρες. Και ο Χριστός και οι Απόστολοι στην Καίνη Διαθήκη παραπέμπουν στην Μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τα μαύρα γράμματα στην Καινή Διαθήκη του Τρεμπέλα είναι χωρία από την Παλαιά Διαθήκη από την Μετάφραση των Εβδομήκοντα.