Οι άπιστοι πήραν τη Θεωρία της Εξελίξεως του Δαρβίνου για να πλήξουν την πίστη – Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος της Αθήνας (+1989) 

Οι άπιστοι πήραν τη Θεωρία της Εξελίξεως του Δαρβίνου για να πλήξουν την πίστη

Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος της Αθήνας (+1989) 

Ἀναφέρει ὁ ἀπολογητής Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος της Αθήνας:

Οἱ ἄπιστοι πῆραν τή Θεωρία τῆς Ἐξελίξεως τοῦ Δαρβίνου γιά νά πλήξουν τήν πίστι: «ἡ πίστι λέει δημιουργία, ὁ Δαρβίνος λέει ἐξέλιξι, ἄρα ἄν ἀποδείξουμε τήν ἐξέλιξι καταρρίπτεται ἡ Χριστιανική πίστι». «Ράβδος ἐν γωνίᾳ, ἄρα βρέχει». Ὑπάρχουν πολλοί ἀπολογητές Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι μάχονται νά πλήξουν αὐτούς τούς ἐπιστήμονες, τούς ἐξελικτικούς. Καί λένε, ὄχι. Ἔχουμε αὐτά κι ἐκεῖνα κι ἐκεῖνα τά δεδομένα πού μᾶς πείθουν ὅτι ὑπῆρξε δημιουργία καί ὄχι ἐξέλιξι.

Από το βιβλίο: Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου, Γεύσασθε και Ίδετε, Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Σταμάτα 2017

https://godandscienceorthodoxy.wordpress.com

GOD AND SCIENCE – ORTHODOXY / ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

http://greekorthodoxweb16.blogspot.com

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  – GREEK ORTHODOX WEB 16

Ο Χριστός όταν λέει “Και άλλα πρόβατα έχω…”(Ιω 10, 16) εννοεί τους εξωγήινους; – Απαντάει ο Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος της Αθήνας (+1989)

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

—Ὁ Χριστός ὅταν λέη «Καί ἄλλα πρόβατα ἔχω…»(Ἰω 10, 16) ἐννοεῖ τούς ἐξωγήινους;

Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος τῆς Ἀθήνας (+1989):

—Αὐτό μέχρι σήμερα τό ἐξηγοῦμε ὅτι ἐννοεῖ τούς ἐθνικούς, τούς ἐκτός τῆς αὐλῆς τοῦ Ἰσραήλ. Ἄν βρεθοῦν ἐξωγήινοι σέ ἄλλους πλανῆτες, θά ποῦμε ὅτι ὁ Κύριος προφητικῶς τό εἶπε καί γιά κείνους.

Ἀπό το βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Ἐπιμελείᾳ Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ἐκδόσεις Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (τηλ. 6978461846), Σταμάτα 2017

Τι λέει η Βίβλος για την ύπαρξη εξωγήινων; – Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος της Αθήνας (+1989)

https://godandscienceorthodoxy.wordpress.com

GOD & SCIENCE – ORTHODOXY

Τι λέει η Βίβλος για την ύπαρξη εξωγήινων;

Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος της Αθήνας (+1989)

Ο Χριστός λέει στο Ιωάννη 10, 16: “Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης”. Εχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτήν την μάνδραν.

Αυτό μέχρι σήμερα το εξηγούμε ότι εννοεί τους εθνικούς, τους εκτός της αυλής του Ισραήλ. Αν βρεθούν εξωγήινοι σε άλλους πλανήτες, θα πούμε ότι ο Κύριος προφητικώς το είπε και για εκείνους.

Από το βιβλίο: Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου, Τρέφοντας το Λαό του Θεού, Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (τηλ. 2108220542, 6978461846), Σταμάτα 2017)