Ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης (+1959) αισθάνθηκε την δυσοσμία του δαρβινισμού

Ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης (+1959)

αισθάνθηκε την δυσοσμία του δαρβινισμού

Ἀναφέρει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ στό βιβλίο του ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ:

Ὁ Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης (+1998) «συχνά ἔλεγε ὅτι ὁρισμένες βαριές ἁμαρτίες τίς αἰσθανόταν σάν δυσοσμία. “Ἡ ἁμαρτία ἔχει ἀποφορά”. Ἔτσι διηγεῖτο ὅτι ὁ Γερο-Ἰωσήφ εἶχε αἰσθανθῆ δυσωδία, ὅταν τόν πλησίασε κάποιος δαρβινιστής, καί μέ τή συζήτησι ἀποδείχθηκε τοῦ λόγου τό ἀληθές»(ΓΕ, 144).

* Η υποσημείωση (βιβλιογραφία) βρίσκεται στο βιβλίο.

Ἀπό τό βιβλίο: 

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, Ὄχι νά ἐκτρέφουμε, ἀλλά νά ἐκτρέπουμε τήν αἵρεσι, Εκδόσεις Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός (6978461846), Αθήνα 2012

https://godandscienceorthodoxy.wordpress.com

GOD AND SCIENCE – ORTHODOXY / ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

http://greekorthodoxweb16.blogspot.com

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  – GREEK ORTHODOX WEB 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s