Ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης (+1959) αισθάνθηκε την δυσοσμία του δαρβινισμού

Ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης (+1959)

αισθάνθηκε την δυσοσμία του δαρβινισμού

Ἀναφέρει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ στό βιβλίο του ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ:

Ὁ Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης (+1998) «συχνά ἔλεγε ὅτι ὁρισμένες βαριές ἁμαρτίες τίς αἰσθανόταν σάν δυσοσμία. “Ἡ ἁμαρτία ἔχει ἀποφορά”. Ἔτσι διηγεῖτο ὅτι ὁ Γερο-Ἰωσήφ εἶχε αἰσθανθῆ δυσωδία, ὅταν τόν πλησίασε κάποιος δαρβινιστής, καί μέ τή συζήτησι ἀποδείχθηκε τοῦ λόγου τό ἀληθές»(ΓΕ, 144).

* Η υποσημείωση (βιβλιογραφία) βρίσκεται στο βιβλίο.

Ἀπό τό βιβλίο: 

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, Ὄχι νά ἐκτρέφουμε, ἀλλά νά ἐκτρέπουμε τήν αἵρεσι, Εκδόσεις Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός (6978461846), Αθήνα 2012

https://godandscienceorthodoxy.wordpress.com

GOD AND SCIENCE – ORTHODOXY / ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

http://greekorthodoxweb16.blogspot.com

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  – GREEK ORTHODOX WEB 16

Saint Paisios of Mount Athos, Greece (+1994): The false evolution, the temptation of atheism when he was 11 years old and the appearance of Jesus Christ to him

http://saintpaisios.wordpress.com

SAINT PAISIOS OF MOUNT ATHOS

NZ-38220

photo_1

Saint Paisios of Mount Athos, Greece (+1994): The false evolution, the temptation of atheism when he was 11 years old and the appearance of Jesus Christ to him

From the age of eleven [says Saint Paisios], I would read the lives of the Saints, I would fast and keep vigil. My older brother would take the books and hide them, but that didn’t stop me. I would just go into the forest and keep reading there.

Later, when I was fifteen, a friend of my brother named Costas told my brother, “I’ll make him willingly give up all this nonesense.” He came and explained to me Darwin’s theory of evolution. I was shaken by this, and I said, “I’ll go and pray, and, if Christ is God, He’ll appear to me so that I’ll believe. I’ll see a shadow, hear a voice—He will show me a sign.” That’s all I could come up with at the time.

So, I went and began to pray and make prostrations for hours; but nothing happened. Eventually I stopped in a state of exhaustion. Then something Costas had said came to mind: “I accept that Christ is an important man,” he had told me, “righteous and virtuous, Who was hated out of envy for His virtue and condemned by His countrymen.” I thought to myself, “since that’s how Christ was, even if He was only a man, He deserves my love, obedience, and self-sacrifice. I don’t want paradise; I don’t want anything. It is worth making every sacrifice for the sake of His holiness and kindness.”

God was waiting to see how I would deal with this temptation. After this, Christ Himself appeared to me in a great light. He was visible from the waist up. He looked at me with tremendous love and said, “I am the resurrection, and the life; he that believeth in Me, even if he dies, he shall live” (Jn. 11:25). He was holding the Gospel in His left hand, open to the page where the same words were written.

With this event, the uncertainties that had troubled my soul were overcome, and in divine grace I came to know Christ as true God and Savior of the world. I was convinced of the truth of the God-man, not by men or books, but by the very Lord Himself, who revealed Himself to me even at this young age. Firmly established in faith, I thought to myself, “Come back now, Costas, if you want, and we’ll have a talk.”

Source:

Saint Paisios of Mount Athos by Hieromonk Isaac

Οι αρνητές παραδέχονται το ασυμβίβαστο Χριστιανισμού και Θεωρίας της Εξελίξεως· μόνο οι Χριστιανοί κοιμούνται! – Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός

Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός:

“Οι αρνητές παραδέχονται το ασυμβίβαστο Χριστιανισμού και Θεωρίας της Εξελίξεως· μόνο οι Χριστιανοί κοιμούνται!”.

Από το βιβλίο: Κωστώφ Ιωάννου, Φυσικού, ΑΘΕΪΣΜΟΣ – Τίνος είναι η αυταπάτη, Εκδόσεις Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός (6978461846), Αθήνα 2007 [Ἀπάντησι στό βιβλίο “Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη” τοῦ Richard Dawkins]

https://godandscienceorthodoxy.wordpress.com

GOD AND SCIENCE – ORTHODOXY / ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

http://greekorthodoxweb16.blogspot.com

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  – GREEK ORTHODOX WEB 16