Τι λέει η Βίβλος για την ύπαρξη εξωγήινων; – Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος της Αθήνας (+1989)

https://godandscienceorthodoxy.wordpress.com

GOD & SCIENCE – ORTHODOXY

Τι λέει η Βίβλος για την ύπαρξη εξωγήινων;

Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος της Αθήνας (+1989)

Ο Χριστός λέει στο Ιωάννη 10, 16: “Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης”. Εχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτήν την μάνδραν.

Αυτό μέχρι σήμερα το εξηγούμε ότι εννοεί τους εθνικούς, τους εκτός της αυλής του Ισραήλ. Αν βρεθούν εξωγήινοι σε άλλους πλανήτες, θα πούμε ότι ο Κύριος προφητικώς το είπε και για εκείνους.

Από το βιβλίο: Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου, Τρέφοντας το Λαό του Θεού, Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (τηλ. 2108220542, 6978461846), Σταμάτα 2017)

 

Advertisements

Βίβλος & εξωγήινοι – Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

Βίβλος & εξωγήινοι

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός

 

Αν  υπάρχουν εξωγήινοι, δεν δημιουργούν κανένα απολύτως πρόβλημα στη Βίβλο. Λένε πολλοί: “Α! Θα καταρριφθεί ή Βίβλος! Κι όμως, καθόλου δεν καταρρίπτεται! Για τον απλούστατο λόγο ότι επειδή άπευθύνεται στον άνθρωπο πού κατοικεί στη γη είναι κατ’ άνάγκην άνθρωπογεωκεντρική. Και ακριβώς επειδή δεν άφορα τη σωτηρία του ανθρώπου ή ύπαρξη των εξωγήινων, δεν αναφέρει ή Βίβλος τίποτε για την ύπαρξη τους, κατά τον ίδιο λόγο για τον όποιο δεν αναφέρει τίποτε καί για πλήθος άλλων επιστημονικών θεμάτων, π.χ. για τις μαύρες τρύπες.

Άλλα και δεν υπάρχει ούτε ένα χωρίο στην Αγ. Γραφή πού να αποκλείει την ύπαρξη εξωγήινων. Αν υποτεθεί, τώρα, ότι αποδειχθεί ή ϋπαρξη εξωγήινων λογικών όντων, τότε, όπως επισημαίνει ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, θα τα εντάξουμε στο χωρίο 8, 38-39 της προς Ρωμαίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου πού λέει ότι τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, ούτε μέλλοντα ούτε τωρινά ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε άγγελοι κ.λπ., ούτε οποιαδήποτε τυχόν άλλη δημιουργία («κτίσις τις ετέρα»).

Λοιπόν, αν αποδειχθεί ή ύπαρξη εξωγήινων, τότε θα τους εντάξουμε σ’ αυτό το χωρίο καί θα ποϋμε ότι αυτό δεν είναι πλέον ένα σχήμα υπερβολής, αλλά μια πιστοποίηση καί της Αγίας Γραφής για την ύπαρξη τους.

Από το βιβλίο: Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Πίστι και Λογική, Εκδόσεις Μανώλη Μελινού, Αθήνα 2002 (τηλ. 2108220542, 6978461846)

 

Biblical Forecasts of Scientific Discoveries – By Dr. Hugh Ross, Astronomer, Canada

Galaxy-Wallpaper-AF3.jpg

Biblical Forecasts of Scientific Discoveries

By Dr. Hugh Ross, Astronomer

Canada

January 1, 1976

Source:

http://www.reasons.org

http://www.reasons.org/articles/biblical-forecasts-of-scientific-discoveries

REASONS TO BELIEVE

Not only is the Bible filled with the fundamentals of science, but it is as much as 3,000 years ahead of its time. The Bible’s statements in most cases directly contradicted the science of the day in which they were made. When modern scientific knowledge approaches reality, the divine accuracy of the scriptures is substantiated. For example:

Biblical Statement Science Then Science Now
Earth is a sphere (Is. 40:22). Earth’s a flat disk. Earth is a sphere
Number of stars exceeds a billion (Jer. 33:22). Number of stars totals 1,100 Number of stars exceeds a billion
Every star is different (1 Cor 15:41). All stars are the same. Every star is different.
Light is in motion (Job 38:19-20). Light is fixed in place. Light is in motion.
Air has weight (Job 28:25). Air is weightless. Air has weight.
Winds blow in cyclones (Eccl. 1:6). Winds blow straight. Winds blow in cyclones.
Blood is a source of life and healing (Lev. 17:11). Sick people must bled. Blood is a source of life and healing.

For centuries the conjectures of science also were at odds with Genesis 1 concerning the origin and development of Earth and of life on Earth. However, science has progressed beyond these conjectures and now agrees with Genesis 1 in the initial conditions of Earth, the description of subsequent events, and in the order of these events. The probability that Moses, writing more than 3,400 years ago, would have guessed all these details is less than one in trillions. Below is a partial list of other fundamentals of science explained in the Bible:

  • conservation of mass and energy (Eccl. 1:9; Eccl. 3:14-15).
  • water cycle (Eccl. 1:7; Is. 55:10).
  • gravity (Job 26:7; Job 38:31-33).
  • Pleiades and Orion as gravitationally bound star groups (Job 38:31). NOTE: All other star groups visible to the naked eye are unbound, with the possible exception of the Hyades.
  • effect of emotions on physical health (Prov. 16:24; Prov. 17:22).
  • control of contagious diseases (Lev. 13:4546).
  • importance of sanitation to health (Lev.; Num. 19: Deut. 23:12-13). control of cancer and heart disease (Lev. 7-19).

In the crucible of scientific investigation, the Bible has proven invariably to be correct. No other book, ancient or modem, can make this claim; but then, no other book has been written (through men) by God.

Copyright 1976, Reasons To Believe

Subjects: Creation Passages, General Apologetics , Two Books

Dr. Hugh Ross

Reasons to Believe emerged from my passion to research, develop, and proclaim the most powerful new reasons to believe in Christ as Creator, Lord, and Savior and to use those new reasons to reach people for Christ. Read more about Dr. Hugh Ross.